Sacred Earth

The Earth is my home, my shelter and my dome
My love for her goes beyond words
It is a feeling deep inside my soul
With every step in life I take she is there
Supporting me just by being
A soft breeze through my hair
Reminding me she loves me, a magical feeling
I belong to something so much larger than just me
There is no other place that I would rather be
She has it all and shares with us her treasures
The soil, the air, the plants and the trees,
The oceans, rivers and the tiny seeds
She gives life and hope for a brighter tomorrow
She is ancient and new all at the same time
Her story is my story, we are connected through love
A feeling of devotion for her sacred land
As I ask her what I can do to lend a helping hand
Restoring what was lost and help build a New Earth
This is my mission, my path and my joy!

Ik raak iedere keer ontroerd als ik aan Moeder Aarde denk en ik ben graag dienstbaar aan haar evolutie. Dit doe ik door middel van werken met haar energie op diverse heilige plaatsen.

Wereldwijd zijn oeroude krachtplaatsen met elkaar verbonden, er hangt een andere energie en mensen worden aangetrokken door deze bijna magische plekken. Ons DNA herkent deze plekken, we zijn hiermee onlosmakelijk met de Aarde verbonden. Vaak lopen er ook leylijnen of kruisen deze elkaar, en zijn er soms energie portals of vortexen aanwezig.

Elke krachtplaats heeft een eigen energie in dienst van de evolutie van natuur en mens. Ook zijn de sluiers op deze plekken tussen de zichtbare en onzichtbare wereld dunner, waardoor spontane heling of contact met andere dimensies kan plaatsvinden.

In de loop van de geschiedenis zijn deze plekken wisselend gebruikt voor ceremonies, tempels, religies e.d. Dit heeft er mede voor gezorgd dat op sommige krachtplaatsen de oorspronkelijke energie verstoord is geraakt.

Samen met een groep energie/licht- en aarde werkers reis ik naar krachtplaatsen om verstoringen op te heffen en bij te dragen dat de oorspronkelijke energie weer gaat stromen.

Het blijkt altijd weer een wisselwerking in de energie waarbij je zelf ook processen aangaat om te helen, de Aarde geeft en ondersteunt je hierin. Tevens werken wij met gelijkgestemden wereldwijd om nieuwe portalen te openen voor ‘The New Earth Grid’.

Het reizen doen we zowel fysiek als online, en soms reis ik individueel af naar een plek op Aarde die me roept. Degenen die niet fysiek mee gaan stemmen in energie af. Wil je hier meer over weten, kijk dan op onze Facebook pagina New Portals Activation Community of neem contact met me op.